Výstavní projekt MATA(R), Praha, září, 2014


projects

MATA(R)

Kurátorka:  Susanna Horvartovičová

Zahájení: 11. září 2014 v 19:00 h.

Výstava potrvá od 12. září až do 9. října 2014

Místo: Chemistry Gallery, Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice & Boa Vontade, Brasil, Brasilie 2014

Cyklus MATA(R) byl vystaven poprvé v rámci Archikulturami v Ostravě a poté pokračoval v Brazílii. Kde byl prezentován v gelerii Templo Da Boa Vontade v Brazílii (7. nejnavštěvovanější památka Brasília) Tento projekt vznikl ve spolupráci s Českým Velvyslanectvím v Brazílii.

 MATA(R) je název uměleckého projektu Lucie Jindrák Skřivánkové (Vítkov, 15. 12. 1982) vzniklého v souvislosti s nedávným pobytem umělkyně ve městě Brasilii, kam se vydala objevovat dílo žáka Le Corbusierovy mezinárodní modernistické školy – Oscara Niemeyera (Rio de Janerio, 1907–2012). Byla fascinována konkávními a konvexními tvary budovy Národního kongresu, sídla prezidenta a centra nového hlavního města Brasilie navrženého Niemeyerem a Lucio Costou (1956–1960), které se brzy se stalo národním symbolem a modelem tzv. „novo homem, Brasileiro e moderno“. Lucie Skřivánková zde namalovala sérii obrazů vycházejících z konfrontace Niemeyerových projektů s modernistickou architekturou Prahy, od bývalého Federálního shromáždění Karla Pragera (1968–1971) po hotel InterContinental (1968–1974) Karla Filsaka, který je rovněž jeden z autorů budovy Velvyslanectví České republiky v Brasilii (1963–1966). Během pobytu v Brazílii a po návštěvě Ria a parku Tijucase pak pozornost umělkyně přesunula na krásu přírodního bohatství, zamýšlejíc se zároveň nad závažným problémem odlesňování pralesa (dnes již ve velikosti území Řecka) a přehnaného využívání půdy. Právě v Brasilii si Skřivánková uvědomila, jak si Niemeyerova architektura podmaňuje přírodní krajinu, aniž by se do ní začlenila, jak se centrum města ukázalo jako nepříliš praktické a obyvatelné pro místní obyvatelstvo. Myšlenka pokroku a politika „dobytí“ savany brazilskou vládou v šedesátých letech se ukázala být jen dalším ideálem.

Na základě této zkušenosti vznikl cyklus maleb s názvem mata(r), na nichž tropická vegetace zaplavuje impozantní brazilskou architekturu. Název mata(r) je odvozen ze dvou výrazů: „matar“ v portugalštině a španělštině znamená „zabít“; slovem „mata“ se označuje brazilský deštný prales a také léčivá rostlina (Máta peprná). V Brazílii stále existují takzvaná „Zona da Mata“ (Území pralesa), nacházející se mezi Atlantským oceánem a regiony na severovýchodě, a „Mata Atlântica“ (Atlantský prales), nyní přírodní rezervace chráněná unesco táhnoucí se podél východního pobřeží. Název mata(r) tak v sobě ukrývá jakýsi vnitřní paradox, který lze přeložit jako „zničit prales“.

V projektu mata(r) Lucie J. Skřivánkové se prosazuje motiv „mata“ – pralesa, který narušuje město a znovu vytváří to, co „matar“ člověka zničilo, zatímco ve velkých malbách na plátně realizovaných ještě v Brazílii stále dominuje modernistická architektura Niemeyera a Filsaka zahalená do skvrn modré, fialové, růžové barvy. V následující sérii akvarelů na papíře a na plátně umělkyně přechází na novou vizi městské krajiny. Převažuje zde motiv tropické krajiny zakrývající město a lidskou přítomnost. Prales obklopuje, uzavírá a uzamyká obydlí. Tvar se stává nepravidelnějším a barva tmavne jako noc. Budovy jsou pohlceny vířením temných tahů štětcem, které na sebe berou tvary stromů a popínavých rostlin plížících se městem. Malířka pracuje metodou otevřenějšího procesu tvorby, který ponechává více prostoru pro improvizaci a náhodu. Akt malby vítězí nad pravidlem a geometrickou kresbou. Tropická vegetace se jeví jako masa téměř sopečná, organická, procházející proměnou, která se zformuje a po té opět rozloží, vytvaruje se a pak se zhroutí. V poslední sérii drobných prací skládajících se z koláží, fotografií a malby, agresivita přírody slábne a příroda sublimuje. V cyklu se objevují fragmenty fotografií a obrázků městských scén plovoucích jako atomy na téměř monochromatickém pozadí. Kombinovaná technika se slučuje smíšením různých prvků až dadaistického typu, odkazujících na koláže Jiřího Koláře. V jednotlivých dílech se organické tvary přírody zdají bojovat s betonem a s uspořádanou strukturou města. Přísnost geometrického tvaru typická pro Bauhaus se staví do protikladu tvaru abstraktnímu, organickému a živoucímu. V obrazovém cyklu mata(r) tedy umělkyně znovu oživuje zmizelý prales; převádí lidský instinkt k nadvládě nad ekosystémy a biologickou rozmanitostí do tvůrčího aktu. Lucie Skřivánková připomíná to, co již neexistuje; každým šlehnutím barvou prohlašuje s gestem pokory, že ničením přírody se ničíme my sami.

Susanna Horvatovičová

 

Fotografie vybraných obrazů, pohled do instalace  a vernisáž výstavy MATA(R) v galerii The Chemistry:

opusteny dum s palmou, brasilia, 2014

Město  na vodě, 2014, 220x140 cm

mata palm tree

mata_kruh,100x70cm,2014

Palma

_MG_0161+

 

_MG_0163

 

_MG_0170

 


_MG_0154

 

_MG_0153

 

_MG_0185

 

 

 

_MG_0182

 

Palma

 

 

 

 

IMG_8740

 

IMG_8770

 

IMG_8807

 

IMG_8784small

 

IMG_8779

 

 

IMG_8957small

 

IMG_8817